AdBlue near you

Čo potrebujete vedieť o smerniciach EÚ o kvalite okolitého ovzdušia

Čo sú smernice EÚ o kvalite okolitého ovzdušia a ako vznikli? Čistý vzduch je dôležitý nielen pre naše zdravie, ale aj pre životné prostredie. Vplyvom ľudskej činnosti sa však kvalita ovzdušia výrazne zhoršila. Tieto činnosti sú spojené najmä s priemyslom, výrobou energie, vykurovaním domácností, poľnohospodárstvom a dopravou. V EÚ je znečistenie ovzdušia environmentálny zdravotný problém … Continued

Ako rozlišovať medzi normami Euro 6 a Euro 7

Čo vlastne znamenajú? „Euro 6“ je názov jednej etapy dlhodobého, viacstupňového plánu na zníženie emisií v celej EÚ. Tento plán sa začal v roku 1992 s Euro 1 a chronologicky sa začali vykonávať drobné zmeny a aktualizácie. V tejto fáze sa nachádzame teraz. Inak povedané, Euro 6 a Euro 7 sú emisné normy pre vozidlá. … Continued

EURÓPSKA EMISNÁ NORMA EURO 6

V roku 2017 sa podtstaný dôraz kladie na normy a pravidlá, týkajúce sa životného prostredia a znečistenia. Nie je preto prekvapením, že sa väčšia časť diskusie sústredila na cestné vozidlá.   Výsledkom bolo vytvorenie novej normy Euro 6c, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2017. Táto norma sa vzťahuje predovšetkým na automobilový priemysel a vyžaduje od … Continued

Čo je systém SCR?

253 miliónov… Toto číslo predstavuje aktuálny počet áut na európskych cestách1. Celkom ohromujúce číslo, však? Toto je dôkazom toho, aké dôležité je auto v našom každodennom živote. 3 % z týchto 253 miliónov áut (t. j. 7,59 milióna) predstavujú nové autá predané v roku 2015, z ktorých 49 % tvorili autá na dieselovým motorom. Ako … Continued

Naozaj viete, čo je AdBlue®?

V prvom rade nám dovoľte vysvetliť Vám, čo AdBlue® v skutočnosti je… AdBlue® je tekutý, bezfarebný roztok, ktorý sa skladá z demineralizovanej vody a automobilovej močoviny (32,5 %). AdBlue® sa vstrekuje do výfukových plynov dieselových motorova s cieľom znížiť emisie oxidov dusíka (NOx) v kombinácii s technológiou SCR (selektívna katalytická redukcia). Vplyvom tepla z výfukových … Continued