AdBlue near you

Skladovanie a dopĺňanie AdBlue

Optimálne podmienky skladovania AdBlue
AdBlue by sa malo skladovať mimo priameho slnečného žiarenia pri teplote od -6°C do 25°C v čistej nádobe alebo výdajnom stojane.
Požiadavky pre skladovanie

Životné prostredie:    
Pre environmentálne požiadavky si pozrite miestnu legislatívu. Niektoré štáty pri skladovaní AdBlue vyžadujú, aby pod skladovacou nádržou, kontajnermi IBC alebo sudmi bola záchytná vaňa proti rozliatiu. Pre ďalšie informácie o požiadavkách na skladovanie sa obráťte na miestne úrady.

Vhodné nádoby:        
AdBlue možno skladovať len v nádobách z vysokohustého polyetylénu, polypropylénu alebo z nerezovej ocele.

Materiály vhodné pre potrubie, izoláciu a tesnenie:  
• Polyizobutylen (syntetický kaučuk), bez pr=isad – (pre tesnenie a hadice)
• PFA, PVDF a PTFE (teflon) bez prísad (pre povrchovú úpravu zariadení/tesnenie)
• Kopolymery (P)VDF a HFP (viton), bez prísad – (pre izoláciu elektrických vodičov a tesnenie)

Nepoužívajte korozívne materiály ako meď, nikel, zinok, uhlíková oceľ alebo hliník. Celý zoznam nájdete v norme ISO 22241.

 

[center]

[/center]