AdBlue near you

Ako rozpoznám nádrž na AdBlue?

Nádrž na AdBlue bude mať modrý uzáver alebo bude označená nápisom AdBlue. Je to úplne samostatná nádrž a väčšinou býva umiestnená vedľa naftovej nádrže. V niektorých osobných automobiloch môže byť umiestnená aj v batožinovom priestore alebo v časti kde sa nachádza motor. Otvor pre nádrž AdBlue je užší ako otvor na naftu, takže by ste si ich nemali zmýliť.

Čo urobiť ak som rozlial AdBlue?

AdBlue nie je nebezpečná látka. Pri malom únik  stačí toto množstvo rozriediť vodou. Najlepšie je okamžite postihnuté miesto vyčistiť a predísť jeho úniku do kanalizácie alebo vodného toku, čo platí samozrejme aj v prípade veľkého úniku.

Poznámka: Povrch na ktorom je AdBlue rozliate môže byť šmykľavý. Ubezpečte sa že ste miesto očistili dostatočne rýchlo.

Môžem rozliate AdBlue opätovne použiť?

Nie, rozliate AdBlue nikdy opätovne nepoužívajte. Vyliate AdBlue bude už natrvalo kontaminované. Použitie takéhoto AdBlue môže spôsobiť vážne poškodenie SCR systému vo Vašom vozidle.