AdBlue near you

Je AdBlue nebezpečné?

Nie, AdBlue nie je nebezpečná látka. Nie sú známe žiadne významné nepriaznivé účinky ani nepredstavuje kritické nebezpečenstvo. Surovina – močovina sa dokonca vyskytuje prirodzene v našom zažívacom trakte.

Dôrazne však neodporúčame požívať AdBlue alebo vdychovať jeho výpary z dôvodu rizika alergickej reakcie.
AdBlue môže spôsobovať koróziu materiálov, ktoré nie sú v rámci normy ISO 22241 označené ako odolné voči AdBlue. Tieto materiály sa môžu stať príčinou poruchy Vášho katalyzátora SCR.

Ďalšie informácie o vlastnostiach a bezpečnostných opatreniach nájdete v bezpečnostnom liste dokumentu, ktorý si je možné stiahnuť na adrese greenchemholding@gmail.com