AdBlue near you

Čo sa stane ak sa vozidlu minie AdBlue?

Vaše vozidlo Vás varuje ak sa množstvo Adblue zníži na dojazd 2 400 km. Pri poklese množstva pod túto úroveň je varovanie v každom aute rozdielne. Bližšie informácie nájdete v manuáli svojho vozidla.