AdBlue near you

Dokážem zistiť kvalitu AdBlue® na základe zápachu?

Čistý a nový močovinový roztok je čistá kvapalina bez zápachu. Často sa však stáva, že v AdBlue® sa po určitom období skladovania spustí proces rozkladu močoviny, pri ktorom sa uvoľňuje amoniak. Aj veľmi malé množstvo amoniaku spôsobuje jasne rozpoznateľný zápach. Rozklad močoviny síce v podstate znamená, že sa znižuje množstvo účinnej látky v AdBlue®, no tento pokles je vo väčšine prípadov taký nízky, že mu nie je potrebné venovať pozornosť.

Značný pokles množstva účinnej látky pred koncom dátumu spotreby t. j. pred uplynutím obdobia jedného roku od výroby, môže spôsobiť len rozsiahlejší rozklad močoviny, napríklad pri nesprávnom skladovaní na priamom slnečnom svetle.

ISO 22241 určuje v špecifikácii produktu interval, v ktorom sa môže účinná látka pohybovať, konkrétne 31,8 až 33,2 % močoviny. Tento interval sa musí dodržať nielen pri dodaní nového produktu AdBlue®, ale aj počas celého obdobia trvanlivosti, t. j. 1 rok od dátumu výroby. Ak teda obsah účinnej látky počas skladovania klesne z 32,3 % na 31,9 %, AdBlue® bude ešte stále vyhovovať špecifikácii. Z vyššie uvedeného vyplýva, že mierny zápach amoniaku nie je chybou, jednoznačne však nie je nevyhnutný. Čím novší produkt dostanete, tým menšia je pravdepodobnosť, že budete od začiatku cítiť zápach.