AdBlue near you

Čo robiť v prípade, že systém SCR hlási poruchu AdBlue®?

Nižšia koncentrácia močoviny alebo kontaminované AdBlue® nie sú jedinými príčinami, ktoré môžu mať za následok poruchu systému SCR. Systém SCR môže prestať fungovať z rôznych iných dôvodov, ako napríklad:

a. Vstrekovač AdBlue®: Zaseknutie alebo porucha vstrekovača. Do systému už nie je možné vstrekovať AdBlue®.

b. Oxidačný katalyzátor naftového motora (DOC): Spálený, poškodený alebo roztavený katalyzátor už neumožňuje optimalizovanú činnosť systému dodatočnej úpravy výfukových plynov a keďže regenerácia už neprebieha, po malých množstvách dochádza dlhodobo k upchatiu filtra tuhých častíc.

c. Filter tuhých častíc (DPF): Upchatie z rôznych príčin. Problém s katalyzátorom DOC, časté krátke jazdy a nedokonalá automatická regenerácia – vaše vozidlo môže mať obmedzený výkon z mnohých dôvodov.

d. Selektívna katalytická redukcia (SCR) a katalyzátor proti úniku amoniaku (ASC): Porucha katalyzátora SCR, zablokovanie alebo fyzická deštrukcia. Problémy so systémom SCR môžu spôsobovať aj snímače NOx riadené ovládacím modulom ACM vozidla.