AdBlue near you

Ako zaručuje spoločnosť GreenChem kvalitu AdBlue®?

Spoločnosť GreenChem vyrába AdBlue® v 35 miešacích závodoch po celej Európe. Spoločnosť GreenChem má dcérske spoločnosti v 11 štátoch EÚ a tieto zabezpečujú miestny odbyt a podporu našim odberateľom.

Každá dodávka pre našich odberateľov je analyzovaná podľa normy ISO 22241 a jej certifikát o analýze (CoA) je k dispozícii k nahliadnutiu v našom internom systéme. Každú výrobnú šaržu je možné vystopovať až k zdroju. AdBlue® od spoločnosti GreenChem má certifikáciu ISO v oblasti systémov manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.