AdBlue near you

Ako sa dá svojpomocne overiť kvalita AdBlue®?

Vizuálna skúška 

Najprv vizuálne skontrolujte čistotu AdBlue®, pričom dávajte pozor na to, či v tekutine neplávajú žiadne znečisťujúce látky alebo usadeniny. Pri takejto skúške sa kontroluje iba zafarbenie a prítomnosť usadenín v produkte, ktoré by mohli potenciálne upchať filtre v systéme SCR. Ak má AdBlue® akékoľvek zafarbenie a nemá číry vzhľad, je možné, že máte problém s kontamináciou minerálmi. Pri tejto metóde nezistíte koncentráciu močoviny v pomere k vode ani minerálne znečisťujúce látky.

Skúška pomocou ručného digitálneho refraktometra

Druhou možnosťou je meranie skutočnej koncentrácie močoviny v AdBlue® pomocou ručného digitálneho refraktometra. Obsah močoviny v kvalitnom produktu AdBlue® by mal byť v rozmedzí od 31,8 do 33,2 %. Pred testovaním by sa mal refraktometer kalibrovať pomocou niekoľkých kvapiek demineralizovanej vody. Na získanie smerodajného výsledku stačí nechať natiecť niekoľko kvapiek AdBlue® do antikorovej misky prístroja. V miske na vzorky sa nachádza prizma, pomocou ktorej sa podľa lomu svetla meria obsah močoviny. Zabudovaný svetelný zdroj v digitálnom prístroji zabraňuje vzniku chýb merania, ku ktorým môže rýchlo dôjsť pri použití umelého osvetlenia v analógovom refraktometri na AdBlue®. Merací prístroj má pri použití internú kompenzáciu teplotných vplyvov.

Na účely tejto skúšky odporúčame používať refraktometer dodaný spoločnosťou GreenChem alebo akýkoľvek iný certifikovaný refraktometer.