AdBlue near you

Ako čistiť kontajnery IBC a sudy na opätovné použitie?

1. Všeobecne

Predpokladom zabezpečenia celkovej kvality AdBlue® je dodržiavanie štandardného postupu pri manipulácii. Tento postup je vypracovaný na zabezpečenie čistoty vrátených kontajnerov IBC a cyklu recyklácie na opätovné používanie IBC a udržiavanie kvality AdBlue® podľa špecifikácií normy ISO 22241-1.

2. Postup čistenia

a) Skontrolujte kontajner IBC (nádobu a klietku), či nie je poškodený. V prípade závažného poškodenia odložte daný kontajner IBC bokom a oznámte vec spoločnosti GreenChem.
b) Vyprázdnite zvyšok kvapaliny z kontajnera IBC (pozrite si obrázok 1).
c) Vyčisťte kontajner IBC zvonku (pozrite si obrázok 2).
d) Odstráňte všetky staré nálepky/etikety (pozrite si obrázok 3).
e) Vyčisťte kontajner IBC zvnútra; posledný intenzívny oplach sa musí vykonať s čistou vodou (t. j. s demineralizovanou vodou alebo vodou ošetrenou reverznou osmózou).
f) Vysušte vnútro kontajnera IBC (pozrite si obrázok 4).
g) Skontrolujte tesnosť kontajnera IBC, spodný ventil (pozrite si obrázok 5) aj samotnú nádobu (pozrite si obrázok 6).
h) Umiestnite novú fóliu a zapečatenie na uzáver na spodku kontajnera IBC (pozrite si obrázky 7 a 8).
i) Nalepte nové etikety/nálepku GreenChem na kovovú tabuľku na kontajner IBC (pozrite si obrázky 9 a 10).
j) Pripevnite novú modrú plombu na klietku a bielu plombu na plniaci uzáver na vrchu kontajnera IBC. Modré plomby nebudú potrebné, keď sa minie zásoba (pozrite si obrázky 11 a 12).

3. Schvaľovací proces pre spoločnosti vykonávajúce čistenie

Každá spoločnosť vykonávajúca čistenie, ktorá začne vykonávať čistenie IBC pre spoločnosť GreenChem, musí prejsť nasledujúcou kontrolou účinnosti čistenia:
a) Odložte 5 čistých a označených kontajnerov IBC bokom na účely prepravy spoločnosťou GreenChem do najbližšieho plniaceho zariadenia.
b) Plniace zariadenie naplní kontajner IBC s AdBlue®.
c) Plniace zariadenie odoberie z každého kontajnera IBC vzorku s objemom jeden liter.
d) Plniace zariadenie vyrobí z 5 vzoriek zmiešanú vzorku (minimálne 1 liter).
e) Zmiešaná vzorka je podrobená analýze v autorizovanom laboratóriu podľa špecifikácií normy ISO 22241-1.
f) Ak všetky parametre spĺňajú špecifikácie podľa normy ISO 22241-1, spoločnosť vykonávajúca čistenie získa od spoločnosti GreenChem schválenie na čistenie kontajnerov IBC.