AdBlue near you

Čo je systém SCR?

  • SCR

253 miliónov… Toto číslo predstavuje aktuálny počet áut na európskych cestách1. Celkom ohromujúce číslo, však? Toto je dôkazom toho, aké dôležité je auto v našom každodennom živote.
3 % z týchto 253 miliónov áut (t. j. 7,59 milióna) predstavujú nové autá predané v roku 2015, z ktorých 49 % tvorili autá na dieselovým motorom.

Ako už asi viete, väčšina veľkých miest momentálne bojuje proti autám s dieselovým motorom, pričom tvrdia, že takéto autá nemajú v mestách čo hľadať a čo najskôr musia zmiznúť z našich ciest.
Prečo im tak horlivo záleží na tom, aby vylúčili tieto autá z miest? Je to najmä z toho dôvodu, že jedným z hlavných problémov áut s dieselový motorom je to, že vypúšťajú zlúčeniny NOx. Táto molekula nášmu zdraviu neprospieva a preto je snaha primátorov chrániť obyvateľstvo pochopiteľná.

Čo však naši politici zabudli povedať, je to, že vďaka čoraz prísnejším úrovniam emisiám EURO automobilový priemysel vyvinul enormné úsilie, aby ich znížil na takmer nulovú hodnotu. V súčasnosti sú na trhu dostupné 2 hlavné systémy. Systém EGR a systém SCR. Štúdia, ktorú nedávno uskutočnilo Európske združenie pre dopravu a životné prostredie, dospela k záveru, že systém SCR je oveľa účinnejší ako systém EGR. Čo je vlastne systém SCR? Ako sa vyrába a ako pôsobí vo vašom aute?

 

Čo je systém SCR a kde sa nachádza vo vašom aute?

Prostredníctvom systému SCR – selektívna katalytická redukcia – sa oxidy dusíka (NOx) konvertujú na vodu a dusík (bez oxidov).

 

 

Ako je uvedené na grafe, roztok AdBlue® (32,5 % MOČOVINY + 67,5 % demineralizovanej vody) sa vstrekuje do katalyzátora SCR. V katalyzátore nastane reakcia, ktorá premení NOx na H2O a N2.

 

 Ako funguje SCR?

 

Aby sme to zjednodušili – k určitému počtu reakcií dochádza práve v katalyzátore SCR. Do katalyzátora sa vstrekne AdBlue a následná reakcia s prvkami v katalyzátore a NOx vedie k zníženiu NOx o 90 %. Po tejto reakcii nájdete už iba nepatrné množstvo dusíka, vody a oxidu uhličitého (N2, H2O a malé množstvo CO2).
Aby AdBlue® vykazovalo optimálnu účinnosť, pri jeho vstupe do katalyzátora SCR musia mať výfukové plyny určitúpožadovanú teplotu. Výfukový systém musí byť preto dostatočne zohriaty. Takže umiestnenie katalyzátora vo výfukovom potrubí nie je náhodné.

Niektorí výrobcovia, ako napr. PSA Peugeot Citroën, sa rozhodli, že katalyzátor SCR umiestnia pred katalyzátor DOC. Jedným z hlavných dôvodov pre tento krok je ten, že toto umiestnenie je ideálne z hľadiska zníženia času zohrievania katalyzátora SCR.

 

SCR pritom nie je žiadnou novinkou ako by ste si mohli myslieť.

 

Katalyzátor SCR bol vyvinutý v roku 1957 americkou spoločnosťou Engelhard Corporation (v súčasnosti BASF). Odvtedy sa technológia používa v priemysle na zníženie emisií NOx v priemyselných závodoch, na lodiach, vo vlakoch a v mnohých iných odvetviach. Informácie o odvetviach nájdete na našej webovej stránke: www.Adblue4you.com

Technológia SCR sa dlho používala v odvetví doprave. Táto technológia pomohla výrobcom vyvinúť kľúčové riešenie na zníženie NOx. V predchádzajúcom článku sme sa zmienili o tom, že vďaka tejto technológií nákladné vozidlo vyrobené v roku 2016 vypúšťa menej NOx ako osobné auto vyrobené v roku 2000….

 

 

Budúcnosť technológie SCR

 

Technológia SCR bola schválená a vylepšovaná počas posledných rokov a nedávne štúdie vypracované Európskou komisiou potvrdzujú, že ak sa tento roztok používa vo vhodných podmienkach, predstavuje mimoriadne vhodný nástroj na boj proti NOx.

Napriek zlej reputácii, ktorá sa dostala autám s dieselovým motorom, majú vďaka účinnému systému SCR a AdBlue v súčasnosti vozidlá s dieselovým motorom veľmi nízke úrovne emisií. Vypúšťajú menej CO2 a spotrebúvajú menej paliva ako autá na benzínový pohon.

Na trh sa následne dostali aj iné riešenia, ale žiadne neprinieslo také dobré výsledky ako AdBlue spolu s technológiou SCR…

 

 

 

 

 

Share this post