AdBlue near you

AdBlue na miestnych čerpacích staniciach

V uplynulých rokoch si spoločnosť GreenChem Španielsko vybudovala v Španielsku jedinečný vzťah s miestnymi čerpacími stanicami.

Potom ako sa produkt AdBlue® (činidlo používané v technológii SCR na odstránenie pevných častíc z naftových výfukových plynov) stalo významným prostriedkom na čistenie nafty, spoločnosť GreenChem Spain iniciovala dialóg so spoločnosťami, ktoré sú v priamom kontakte s našimi koncovými používateľmi.

Vedeli sme, že na území Španielska sa nachádza rozsiahla sieť viac ako 10 000 rozličných čerpacích staníc. Z tohto dôvodu sme museli nájsť jedinečné a jednoducho aplikovateľné riešenie, aby sme mohli sprístupniť produkt AdBlue® pre väčšinu týchto čerpacích staníc.

Aké problémy sa spájajú s takýmto širokým trhom?

Jedným z hlavných problémov, s ktorými sme sa stretli pri práci s takýmto množstvom čerpacích staníc, je, že časť z nich nemá dostatok priestorových kapacít alebo finančných zdrojov na investovanie do nádrže alebo do rozsiahlych stavebných prác.

V niektorých prípadoch majitelia staníc ani nevedia, že by mohli mať nainštalovanú nádrž s produktom AdBlue®.

Všetci vieme, že táto doba je pre autá s naftovými motormi ťažká. Preto by sme chceli pomôcť čerpacím staniciam, aby mohli ponúkať produkt AdBlue® a získať tak ďalších zákazníkov. Dúfajme, že táto dodatočná služba prispeje k tomu, aby mnohé z nich ostali naďalej v prevádzke.

Tieto stanice však musia spĺňať prísne predpisy týkajúce sa dostupnosti, stavebných povolení, nainštalovaných zariadení a pod.

Ako riešime tieto výzvy?

V energetickom mixe spoločnosť GreenChem vždy zaujíma neutrálny postoj. Našou odpoveďou na zavedenie normy EURO V pred 13 rokmi bolo to, že sme ako prví na svete vyvinuli produkt AdBlue®, pretože sme pochopili, že čistenie naftových pevných častíc bude v nastávajúcich rokoch kľúčovou výzvou. V súčasnosti predpisuje norma EURO 6 tvrdšie limity emisií a my sme hrdí na to, že sa podieľame na plnení týchto opatrení.

Nedávno sme tiež vydali Zelenú knihu a publikovali niekoľko tlačových správ, kde vysvetľujeme, ako pomáha produkt AdBlue® a prečo je dôležité, aby bola spoločnosť neutrálna.

Aby sme mohli čeliť všetkým spomenutým novým výzvam, vybudovali sme si dobré obchodné vzťahy s kľúčovými hráčmi v oblasti priemyslu, s ktorými spolupracujeme pri hľadaní vhodného riešenia nádrže pre každú čerpaciu stanicu. Spolu rozhodujeme o tom, aký objem nádrže je vhodný, akým spôsobom by mala byť nádrž nainštalovaná a aké zariadenia budú potrebné. Tieto rozhodnutia sú nevyhnutné, ak chceme, aby sa čerpacia stanica stala atraktívnejšou a praktickejšou pre svojich koncových používateľov.

Po spustení systému sa čerpacia stanica zaradí do zoznamu našej aplikácie pre smartfóny, ktorú sme vytvorili, aby mohli vodiči jednoducho nájsť produkt AdBlue® pre svoje vozidlá. Aplikácia ich lokalizuje na mieste, kde sa práve nachádzajú, a nasmeruje ich na najbližšiu čerpaciu stanicu s ponukou produktu AdBlue®. Počet čerpacích staníc ponúkajúcich produkt AdBlue® stúpa každý rok, čo nám pomáha skvalitňovať služby pre našich zákazníkov.

Je pre našich zákazníkov toto riešenie dobré?

S riešením v podobe nádrže sú čerpacie stanice jednoznačne spokojné. Využitie nádrže im umožňuje ušetriť miesto v regáloch pre iné produkty a my niekoľkokrát mesačne prídeme doplniť nádrž.

Toto pohodlné riešenie priláka nových zákazníkov a prispeje k udržateľnosti chodu čerpacej stanice.

Kliknutím na toto prepojenie získate viac informácií o produkte AdBlue®.

Kliknutím na toto prepojenie získate viac informácií o technológii SCR.

Chcete získať viac informácií o spoločnosti GreenChem Španielsko a prekonzultovať s nami možnosti inštalácie nádrže s produktom AdBlue® na vašej čerpacej stanici? Kliknite na toto prepojenie.

Share this case study :

Produse asemanatoare