AdBlue near you

Špecializované zariadenie pre AdBlue®

Spoločnosť GreenChem dodáva zariadenia pre AdBlue® alebo AUS40 pre vlakové súpravy všetkých veľkostí. Naše portfólio zahŕňa veľkoobjemové systémy na výdaj AdBlue® ako aj možnosť dodávať močovinu priamo do vstavaného zariadenia vo vlaku.
Naši zákazníci so zariadeniami na AdBlue® sa môžu spoľahnúť aj na dodávky AdBlue® a príslušenstva, potrebného na správny výdaj AdBlue®.

Ak chcete mať dodávky AdBlue čo najefektívnejšie spoločnosť GreenChem Vám ponúka službu dlhodobých dodávok AdBlue®. Dohodnete si dodávky AdBlue® v pevne stanovenom čase alebo objeme a spoločnosť GreenChem vybaví systém na výdaj AdBlue® telemetrickým systémom GreenChem na sledovanie hladiny v nádrži.

Tento systém nám umožňuje sledovať úroveň hladiny v nádrži dávkovacieho systému AdBlue® čím zaistí, aby nádrž nebola prázdna. Táto služba Vám umožní sústrediť sa na veci, ktoré sú naozaj dôležité – na Vaše podnikanie.

Koncept telemetrie spoločnosti GreenChem

Väčšina zákazníkov spoločnosti GreenChem sa spolieha na to, že GreenChem dopĺňa veľkoobjemové systémy na výdaj AdBlue® automaticky. Spoločnosť GreenChem nainštaluje do výdajového systému AdBlue® telemetrickú jednotku, ktorá každú noc odmeria hladinu roztoku AdBlue®  Tieto údaje prenesie do centrálneho logistického softvéru spoločnosti GreenChem. Toto je aj dôvod, prečo je dôležité nechávať systém pripojený k aktívnemu zdroju elektrickej energie. Logistický softvér spoločnosti GreenChem pomáha nášmu tímu efektívne plánovať včasné dopĺňanie systémov našich zákazníkov.

Cisternové zásobovacie vozidlá majú naplánovanú najoptimálnejšiu trasu. V roku 2016 mala spoločnosť GreenChem podpísané zmluvy na viac ako 5 000 systémov po celej Európe a tento počet denne narastá. Tento proces je pre zákazníkov spoločnosti GreenChem plne automatizovaný. Zákaznící si nemusia  robiť starosti s meraním hladiny AdBlue®; vždy majú dostatočné zásoby.

Spoľahli sa na nás

Niektoré veľké spoločnosti už spolupracujú so spoločnosťou GreenChem.