AdBlue near you

Dodávky AdBlue® pre pracovné stroje (NRMM)

Táto časť webovej stránky je zameraná na dodávku roztoku AdBlue® pre všetky pracovné stroje, ako napríklad pre používateľov a majiteľov buldozérov, bagrov, kombajnov, lesných kombajnov s vlastným pohonom (SPFH), stohovacích vozíkov, vysokozdvižných vozíkov, súprav generátorov, automaticky riadených dopravných zariadení, vyklápacích nákladných vozidiel, lesných zariadení a mnohých ďalších.

Či už potrebujete iba malé množstvá AdBlue® alebo spotrebujete každoročne väčší objem, vieme pre Vás zabezpečiť AdBlue® podľa Vašich požiadaviek. Spoločnosť GreenChem dodáva AdBlue®  ako veľkoobjemové dodávkyv IBC kontajnerochsudoch, a kanistroch rôznych veľkostí. Viac informácií o každom spôsobe balenia AdBlue® si môžete prečítať nižšie.

Koncept telemetrie spoločnosti GreenChem

Väčšina zákazníkov spoločnosti GreenChem sa spolieha na to, že GreenChem dopĺňa veľkoobjemové systémy na výdaj AdBlue® automaticky. Spoločnosť GreenChem nainštaluje do výdajového systému AdBlue® telemetrickú jednotku, ktorá každú noc odmeria hladinu roztoku AdBlue®.  Tieto údaje prenesie do centrálneho logistického softvéru spoločnosti GreenChem. Toto je aj dôvod, prečo je dôležité nechávať systém pripojený k aktívnemu zdroju elektrickej energie. Logistický softvér spoločnosti GreenChem pomáha nášmu tímu efektívne plánovať včasné dopĺňanie systémov našich zákazníkov.

Cisternová zásobovacie vozidlá majú naplánovanú najoptimálnejšiu trasu. V roku 2016 mala spoločnosť GreenChem podpísané zmluvy na viac ako 5 000 systémov po celej Európe a tento počet denne narastá. Tento proces je pre zákazníkov spoločnosti GreenChem plne automatizovaný. Zákaznící si nemusia  robiť starosti s meraním hladiny AdBlue®; vždy majú dostatočné zásoby.

Zákazníci spoločnosti GreenChem sa tak môžu sústrediť na to najdôležitejšie – na svoju podnikateľskú činnosť.

Spoľahli sa na nás

Niektoré veľké spoločnosti už spolupracujú so spoločnosťou GreenChem.