AdBlue near you

AdBlue® a AUS40 pre námorný priemysel

AUS40 pre použitie v námorných plavidlách podľa ISO 18611 predstavuje zmes demineralizovanej vody a močoviny (40 % obsah močoviny). AdBlue® predstavuje zmes demineralizovanej vody a močoviny (32,5 % obsah močoviny). Obe tieto kvapaliny pôsobia ako redukčné činidlá pre technológiu SCR (selektívna katalytická redukcia) na reguláciu emisií NOx.

Či si vyberiete AdBlue® alebo AUS40, závisí od Vášho plavidla. Roztok AUS40 má vyššiu koncentráciu močoviny a je účinnejší pre väčšie plavidlá, zatiaľ čo AdBlue® je jemnejší, a preto aj vhodnejší pre malé motory.

Bolo vyvinuté značné úsilie na vývoj technológie, ktorá dokáže efektívne znížiť tieto emisie. Technológia SCR (selektívna katalytická redukcia), využívajúca močovinu ako redukčné činidlo, sa považuje za kľúčovú technológiu pri znižovaní emisií NOx v odvetví námornej dopravy. V námornej doprave budú implementované nové a prísnejšie právne predpisy pre emisie. Pobrežné aj námorné plavidlá, ako aj vnútrozemské plavidlá, budú vybavené technológiou SCR od roku 2016 do roku 2021.

V takzvaných ECA oblastiach (oblasti kontroly emisií) už emisné predpisy platia a ich platnosť sa bude rozširovať na ďalšie oblasti.

Výroba AUS40

Všetky výrobné závody GreenChem sú schopné vyrábať AUS40, roztok vyrobený z vysoko čistej automobilovej močoviny a demineralizovanej vody. Spoločnosť GreenChem má 25 výrobných závodov, rozmiestnených po celej Európe, ktoré dokážu vyrábať AUS40 a sú schopné zabezpečiť veľkoobjemové dodávky v mnohých štátoch.

AUS40 je výrobok veľmi podobný AdBlue®, čo sa týka skladovania a manipulácie, aj keď je potrebné vziať do úvahy niektoré špecifické vlastnosti.

Počet našich výrobných závodov nám poskytuje značnú flexibilitu výroby a vysokú úroveň zabezpečenia dodávok.

Pri nákupe roztoku AdBlue® alebo AUS40 je potrebné zvážiť, ako ho budete skladovať. Všetky požiadavky na skladovanie AdBlue® platia v zásade aj pre AUS40. Hlavný rozdiel je v teplotnom rozsahu: AUS40 je potrebné skladovať pri teplotách od 5 °C do 25 °C. Je potrebné zabrániť skladovaniu pri teplote pod 0 °C a nad 30 °C. AUS40 začína mrznúť pri teplote 0 °C; po roztopení sa dá opäť použiť. AUS40 by sa mal skladovať v uzavretej, suchej miestnosti s dobrým vetraním. Nie sú stanovené predpisy pre maximálne množstvo uskladneného AUS40.

Spoľahli sa na nás

Niektoré veľké spoločnosti už spolupracujú so spoločnosťou GreenChem.