AdBlue near you

Zníženie priemyselných emisií oxidov dusíka NOx

Právne predpisy v oblasti emisií, akým je Smernica o priemyselných emisiách (IED 2010/75/EÚ), stanovujú, že elektrárne, spaľovne a zariadenia na spaľovanie odpadu budú musieť v blízkej budúcnosti znížiť škodlivé emisie, ako sú oxidy dusíka. Redukčné činidlá NOx od spoločnosti GreenChem predstavujú ideálny spôsob na zníženie škodlivých emisií NOx. Taktiež Vám môžeme dodať dostatočné množstvo močoviny, ktorú môžete použiť na namiešanie vlastnej kvapaliny, redukcie Nox.

 

 

Redukčné činidlá NOx

Spoločnosť GreenChem Vám môže poskytnúť hotové výrobky, napríklad vodné roztoky močoviny s rôznymi koncentráciami močoviny (napr. AdBlue, AUS40 a produkty na báze čpavkovej vody). Garantujeme vysokú kvalitu roztokov a dodávame tieto redukčné kvapaliny s príslušným zariadením a zrozumiteľnými pokynmi pre používateľa.

Močovina

Zabezpečíme Vám dodávky vysoko kvalitnej močoviny (vhodnej na zmiešavanie na mieste). Spoločnosť GreenChem ponúka dva rôzne druhy močoviny: automobilovú močovinu (vhodnú hlavne pre SCR – systémy selektívnej katalytickej redukcie) a technickú močovinu (vhodná pre SNCR – systémy selektívnej nekatalytickej redukcie).

Spoľahli sa na nás

Niektoré veľké spoločnosti už spolupracujú so spoločnosťou GreenChem.