AdBlue near you

Prečo potrebujem AdBlue?

Vaše vozidlo potrebuje AdBlue z dôvodu zníženia tvorby oxidu dusíka NOx. Stále prísnejšia emisná legislatíva vyžaduje čistejší chod naftových motorov.

Normy pre obsah NOx vo výfukových plynoch boli pre nákladné vozidlá, ale taktiež pre terénne stroje, pracovné stroje aj pre osobné vozidlá sprísnené.

Výrobcovia úžitkových vozidiel musia spĺňať normy Euro 5 a Euro 6 pre znižovanie produkcie emisií naftových motorov. Aj keď bolo možné splniť normu Euro 5 prostredníctvom rôznych technológií, norma Euro 6 (v platnosti od januára 2014) vyžaduje použitie selektívnej katalytickej redukcie a kvapaliny AdBlue.

[center]

[/center]