YearQuarterUrea Profercy Baltic sea fob high EURConsumer Prices HICP - All items (2015=100) EURO AREA 19Urea price change 40%general price change 60%AdBlue price change 100%IndexPer
2015Q4229.67100.23-0.01%0.49%0.3%101.701.10.2015
2016Q1189.0699.23-6.75%0.19%-2.6%99.101.01.2016
2016Q2172.20100.44-17.68%-1%-7.7%91.501.04.2016
2016Q3165.07100.31-8.92%1.22%-2.8%88.901.07.2016
2016Q4184.97100.97-4.14%-0.13%-1.7%87.301.10.2016
2017Q1228.64100.9812.05%0.66%5.2%91.901.01.2017
2017Q2181.53101.9723.61%0.01%9.5%100.601.04.2017
2017Q3171.42101.76-20.60%0.98%-7.7%92.901.07.2017
2017Q4210,40102,41-5.57%-0.20%-2.3%90.701.10.2017
2018Q1188,87102,2522,74%0.64%9.5%99.301.01.2018
2018Q2186,50103,70-10,23%-0,15%-4,2%95.101.04.2018
-1,25%1,41%0,3%95.401.07.2018
YearQuarterEurostat Consumer price index HICP All items (2015 = 100) EURO AREA 19quarterquarter index
2016Jan/201698,72
Feb/201698,88
Mar/2016100,10Q199,23
Apr/2016100,14
May/2016100,51
Jun/2016100,68Q2100,44
Jul/2016100,12
Aug/2016100,21
Sep/2016100,60Q3100,31
Oct/2016100,85
Nov/2016100,76
Dec/2016101,31Q4100,97
2017Jan/2017100,46
Feb/2017100,84
Mar/2017101,65Q1100,98
Apr/2017102,04
May/2017101,92
Jun/2017101,95Q2101,97
Jul/2017101,44
Aug/2017101.71
Sep/2017102.15Q3101.76
Oct/2017102.24
Nov/2017102,31
Dec/2017102,68Q4102,41
2018Jan/2018101,77
Feb/2018101,98
Mar/2018103,01Q1102,25
Apr/2018103,31
May/2018103,83
Jun/2018103,95Q2103,70
Jul/2018103.61
YearQuarterBaltic high in €$ - £ exchange rateBaltic high in £ Baltic high in £ per Q Baltic high in $$ exchange rateBaltic high in € per Q  
20168/01/162120,67891562301,0870
5/02/161740,68161331951,1210
4/03/161820,7224143Q1144,041981,0900189,06
1/04/161710,69501361951,1390
13/05/161760,69261392001,1390
3/06/161700,6911131Q2135,121901,1190172,20
1/07/161670,74531381851,1090
5/08/161620,75951371801,1140
2/09/161670,7717144Q3139,371861,1150165,07
7/10/161670,80741511871,1190
4/11/161810,88661772001,1060
2/12/162070,8410185Q4171,112201,0630184,97
20176/01/172140,81371832251,0500
10/02/172440,79602082611,0690
10/03/172270,8214197Q1195,992401,0550228,64
7/04/172020,80221732161,0670
5/05/171690,77551431851,0930
02/06/171730,7709150Q2155,431941,1220181.53
14/07/20171610,7725
1421841,1420
25/08/20171690,77901562001,1810
08/09/20171840,7636168Q3155,312201,1970171,42
06/10/20172210,75941972601,1740
3/11/20172270,76131992641,1650
1/12/20171830,7484162Q4186.412171,1850210,40
20186/01/172140,71081832251,0500
09/02/181900,7144
1662331,2250
09/03/20181890,7203169Q1165.222351,2420188,87
06/04/20181790,71281572201,2260
04/05/181830,73541622201,1990
01/06/181970,7494172Q2163,662301,1700186,50
13/07/182280,76092012641,1600
01/08/182090,76131872451,1720

Index AdBlue je založený na dvoch podindexoch:
A. 40 % je založených na vzorke močoviny (prilovanej) FOB Baltic cenu pozri nižšie
B. 60 % je založených na Eurostat – indexe spotrebiteľských cien (pozri nižšie)
Keďže predajná cena AdBlue je kótovaná v librách a močovina v dolároch. Na konci každého obchodného dňa sa močovina prepočíta na libry. Variant výsledného indexu sa aplikujú v zmluvnej cene.

Ad A. Tento index sa vypočítava na základe týždenného reportu Profercy Urea prilled bulk Baltic high – Fast ports fob. Trhová cena je v tejto správe uverejnená každý štvrtok.

Ad B. Tento index sa vypočítava na základe údajov uverejnených na webovej stránke Eurostatu
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=sk&pcode=teicp000 HICP (Harmonised Indices of Consumer Prices) – All items – Index (2015 = 100)/Euro area.

Výmenný kurz GBP – USD nájdete na webovej stránke Európskej centrálnej banky ECBhttps://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-gbp.en.html. Podrobný opis s príkladom výpočtu indexu nájdete nižšie.

Štvrťročný vývoj indexu sa uverejňuje ďalej na tejto webovej stránke.

Podrobný opis s príkladom výpočtu AdBlue indexu:

Ad A. Močovina (prilovaná) fob Baltic (metrická tona)

Profercy Report každý týždeň uverejňuje minimálne a maximálne ceny voľne loženej prilovanej močoviny a medzi nimi aj Baltic – Fast ports fob. Trhové ceny sú uverejňované každý štvrtok v prehľadnej tabuľke. Štvrťročný index sa vypočíta takto: vezme sa maximálna kotácia v US dolároch prvý štvrtok každého mesiaca, skonvertuje sa na libru podľa štvrtkového kurzu uverejneného ECB a vypočíta sa štvrťročný priemerný index z týchto troch kotácií.

Prvý deň nového štvrťroka sa vypočíta variant štvrťročného indexu: tento variant štvrťročného indexu je rovná variácii medzi posledným známym štvrťročným indexom vydeleným predchádzajúcim indexom.

Ako príklad uvádzame výpočet variantu indexu močoviny podľa 1. januára 2016:
Voľne ložená prilovaná močovina Baltic – fast probs – horná hranica za Q4 2015: 229,67
Voľne ložená prilovaná močovina Baltic – fast probs – horná hranica za Q3 2015: 246,29
Variant indexu močoviny za Q1 2016: (229,67 – 246,29) / 246,29 = -6,75%

Ad B. Eurostat index spotrebiteľských cien

Na webovej stránke:http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=sk&pcode=teicp000 v časti Most popular database tables (Tabuľky s najpopulárnejšími databázami) vľavo na obrazovke nájdete mesačnú Infláciu, HICP – index všetkých položiek (2015 = 100) s eurozónou, ktorá poskytuje mesačné hodnoty indexu.

Prvý deň nového štvrťroka sa variant štvrťročného indexu vypočíta takto: tento variant štvrťročného indexu sa rovná variantu medzi indexom prvého mesiaca posledného štvrťroka vydeleným indexom prvého mesiaca predchádzajúceho štvrťroka.

Ako príklad uvádzame výpočet variantu indexu spotrebiteľských cien k 1. januáru 2016:
Spotrebiteľská cena HICP – All items – Index (2015 = 100) Október 2015: 100,23
Spotrebiteľská cena HICP – All items – Index (2015 = 100) Júl 2015: 100,04
Variant indexu spotrebiteľských cien za Q1 2016: (100,23 – 100,04)/100,04 = 0,19 %

Aktualizácia ceny k 1. januáru 2016:
40 % variant indexu močoviny za Q1 2016: = 40 % z –6,75 % = –2,70 %
60 % variant indexu spotrebiteľských cien za 1. štvrťrok 2016: = 60 % z 0,19 % = 0,11 %

Pokles ceny k 1. januáru 2016 = 2,59 %