Čo je AdBlue?

AdBlue je tekutý priezračný roztok, ktorý pozostáva z demineralizovanej vody a automobilovej močoviny (32,5%). AdBlue sa vstrekuje do výfukových plynov motora poháňaného naftou na zníženie emisií oxidov dusíka (NOx) v kombinácii s technológiou SCR (selektívna katalytická redukcia). Ako také AdBlue nie je prísada do nafty. AdBlue, ktorého technické označenie je AUS32, je známy aj ako DEF v Spojených štátoch a ARLA32 v Brazílii.

GreenChem je vedúci výrobca a distribútor AdBlue v celej Európe. Mnohé nákladné vozidlá, mimocestné zariadenia a poľnohospodárske stroje v súčasnosti používajú AdBlue vysokej kvality zodpovedajúce normám ISO od firmy GreenChem. Hodnoty značky GreenChem sú: Efektívnosť, kvalita, riešenia pre Vás nášho zákazníka!  Vždy sa snažíme byť najlepší v tom, čo robíme, a ponúkať našim zákazníkom prevádzkové riešenia, z ktorých majú každodenný prínos. K takým riešeniam patrí napríklad distribúcia AdBlue, rôzne výdajné systémy, servisné zmluvy, flexibilné financovanie, dodávky predbalených výrobkov, napríklad 1000 litrové IBC kontajnery, sudy, kanistre, a ostatné riešenia na mieru. GreenChem ako súčasť holdingu Agrofert distribuuje automobilovú močovinu aj v globálnom rozmere. Holding Agrofert zamestnáva viac ako 25000 ľudí v Európe a okrem mnohých iných podnikov zahŕňa aj vedúcich európskych výrobcov vysoko kvalitnej močoviny.

GreenChem smeruje k čistejšiemu životnému prostrediu.  

Ako vám môžeme pomôcť?